Ο Δήμος Ερέτριας και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού θέτουν σε λειτουργία το Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ερέτριας.
Στο πλαίσιο των Κ.Δ.Β.Μ. θα προσφερθούν προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, τα οποία θα υλοποιηθούν στην Άνω Βάθεια.