Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2013

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ερέτριας

Η συνεδρίαση θα λάβει χώρα σήμερα Δευτέρα 4 Νοεμβρίου, στις 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στην Ερέτρια.
Ο Δήμαρχος Ερέτριας Βασίλης Βελέντζας
Ο Δήμαρχος Ερέτριας Βασίλης Βελέντζας
Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 καλείσθε να προσέλθετε στην  17η δημόσια τακτική  συνεδρίαση του έτους 2013 ,του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερέτριας, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στην Ερέτρια την 4η Νοεμβρίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00μ.μ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Απόρριψη ή μη ένστασης της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΡΙΠΟΣ ΑΤΕ» κατά του πρωτ/λλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής  του έργου «Κατασκευή κλειστού Γυμναστηρίου Δ.Δ  Άνω Βάθειας». Εισηγήτρια: Βασιλεία Οικονόμου.
2. Αποδοχή πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις  Τ.Δ Καλλιθέας» (αρ. Μελέτης 278/2009)  Εισηγήτρια :Βασιλεία Οικονόμου
3. Αποδοχή πρωτοκόλλου  οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο  «Συντήρηση και επέκταση κιγκλιδωμάτων Αμαρύνθου» (αρ. Μελέτης 9/2011) Εισηγήτρια : Βασιλεία Οικονόμου
4. Αποδοχή πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο « Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τ.Κ  Γυμνού» Εισηγήτρια: Βασιλεία Οικονόμου
5. Αποδοχή 1ης  τροποποίησης απόφασης ένταξης της πράξης «Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου  Αμουδιώτισσα – Ξηροβούνι»  Εισηγητής: Χρήστος Ραγιάς
6.  Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου  «Ανακατασκευή κτιρίου Δημαρχείου» . Εισηγητής : Χρήστος Ραγιάς
7. Αποδοχή 1ου  ΑΠΕ , Πρωτ/λλου  Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος Έργων
( ΠΚΝΤΜΕ) και 1ης   Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Επισκευή – Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων» . Εισηγητής :Χρήστος Ραγιάς
8. Αποδοχή απόφασης ένταξης του Πράσινου Ταμείου  στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα « Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού 2013»  του έργου με τίτλο  «Αποπληρωμή Γ. Π. Σ  Αμαρύνθου»  (Β2 Στάδιο και Συγκριτικός Πίνακας)   . Εισηγητής :Χρήστος Ραγιάς
9. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος. Εισηγητής :Χρήστος Ραγιάς
10.  Έγκριση μελέτης (στάδιο προμελέτης) του έργου με τίτλο « Αποχέτευση και Εγκατάσταση Επεξεργασίας  Λυμάτων  Οικισμού Ερέτριας», υποέργα 1,2,3 & εξουσιοδότηση του Δημάρχου για τις περαιτέρω ενέργειες. Εισηγητής : Βασίλειος Βελέντζας.
11. Έγκριση  σύναψης προγραμματικής σύμβασης  μεταξύ του Δήμου Ερετρίας & της ΔΕΥΑΕ   με τίτλο « Αποχέτευση & Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων  Οικισμού Ερέτριας» για την πράξη με κωδικό ΜΙS 34005 στο επιχειρησιακό πρόγραμμα « Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013».Εισηγητής  :Βασίλειος Βελέντζας
12. Eισήγηση της επιτροπής Τουριστικής Προβολής για συμμετοχή  στην έκθεση  τουριστικού ενδιαφέροντος «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ»  στην θεσ/νίκη από την  21η  έως 24η  /11/2013. Εισηγητής: Σκαρλάς Δημήτριος
13. Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών υπαίθριου πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου  έτους 2014:Εισηγητής :Δημήτριος Σκαρλάς
14. Επιστροφή αχρεωστήτως  εισπραχθέντων βάσει του άρθρου 26 παρ.13 του Β.Δ   17-5 / 15-6-59. Εισηγήτρια : Ευαγγελία Ξυδώνα
15. Ορισμός ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο χρήσης 2013. Εισηγήτρια : Παπαγγελή Μαρία.
16. Έγκριση έκθεσης Τριμήνου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013. Εισηγήτρια : Παπαγγελή Μαρία.
17. Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξ αιτίας σεισμικών φαινομένων του Δ. Ερέτριας.  Εισηγητής  : Βασίλειος Βελέντζας
18. 11η Τροποποίηση προϋπολογισμού. Εισηγήτρια : Παπαγγελή Μαρία.
19. Συζήτηση περί  απόκτησης ή μη της οικίας οικογένειας  Κανάρη και καθορισμός του τρόπου αυτής. Εισηγητής : Βασίλειος Βελέντζάς
Η Πρόεδρος του  Δ.Σ
Βασιλεία Οικονόμου

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ακολουθήστε μας

Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου

Eretria Νεα απο τον Δημο Ερετριας

Αναζητηση

Συνολικες προβολες σελιδας

Ο Καιρoς στην Ερετρια

Από το Blogger.