Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου 2015

Απόφαση Δημάρχου | Διακοπή των Μαθημάτων στις 8-1-2015

Ελληνική Δημοκρατία - Νομός Ευβοίας - Δήμος Ερετρίας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ταχ.Δ/νση: Αρχαίου Θεάτρου 1
Τ.Κ.: ΕΡΕΤΡΙΑ 34008
Fax: 22290 60991
e-mail: eretriad@otenet.gr
Ερέτρια 7-1-2015
 Αριθ. Πρωτ. 96
Α Π Ο Φ Α Σ Η  18 / 2015
Η Δήμαρχος Ερέτριας
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 94, παρ.4 περίπτωση 27 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ  87Α /7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις κρατούσες έκτακτες συνθήκες που επικρατούν στο Δήμο Ερέτριας λόγω χιονόπτωσης και παγετού.
Α  π  ο  φ  α  σ  ί  ζ  ε  ι
Την διακοπή των μαθημάτων στις 8-1-2015 στις σχολικές μονάδες της Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης όλης της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου Ερέτριας.
Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδίκτυο
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ ΑΛΗΜΠΑΤΕ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ακολουθήστε μας

Αναζητηση

Συνολικες προβολες σελιδας

Ο Καιρoς στην Ερετρια

Από το Blogger.